Thiết bị kiểm định ô tô trước khi xuất xưởng là các thiết bị kiểm tra tính năng, các thông số kỹ thuật của xe trước khi đăng kiểm hay sửa chữa, sau khi đại tu.

Các thiết bị kiểm định bao gồm các thiết bị sau

Call Now Button