Thiết bị kiểm tra đèn pha là thiết bị nhằm kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật của đèn pha. Đo được cường độ, độ rọi và độ lệch chùm sáng xa, chùm sáng gần.

Có khả năng di chuyển buồng đo lên trên, xuống dưới và sang hai bên để đo được đèn của các loại xe khác nhau.

Có thiết bị hỗ trợ định vị hoặc tự động điều chỉnh tâm buồng đo trùng với tâm đèn.

Có khả năng đo và điều chỉnh Online.

Hiển thị các giá trị đo trên thiết bị hoặc máy tính.

 

 

Call Now Button