Máy phân tích khí xả động cơ ô tô là thiết bị kiểm tra phân tích và đo các thành phần trong khí xả động cơ.

Có hai loại phân tích khí xả động cơ xăng và động cơ dầu:

Đối với máy phân tích khí xả động cơ xăng lưu ý những thông số sau:

  • Đo được các thành phần trong khí xả của động cơ cháy cưỡng bức sử dụng nhiên liệu xăng, LPG; CO, HC, CO2, O2; Có đo được NOX.
  • Có tính toán hệ số Lamda;
  • Ghi nhận được tốc độ, nhiệt độ dầu động cơ;
  • Có khả năng hoạt động độc lập với màn hiển thị số và máy in trong.
  • Khả năng kết nối máy tính và các thiết bị khác

Đối với máy đo khí xả động cơ dầu lưu ý những thông số sau:

  • Đo được độ khói hoặc hệ số hấp thụ ánh sáng cực đại của khí thải trong thời gian chuyển tiếp theo chế độ đo gia tốc tự do;
  • Ghi nhận được tốc độ nhỏ nhất, lớn nhất, thời gian gia tốc và nhiệt độ dầu động cơ ở mỗi chu trình đo
  • Kiểu đo tốc độ và kiểu điều khiển

 

Call Now Button