Máy tiện láng đĩa là trợ thủ đắc lực trong xưởng thay vỏ lốp ô tô

Máy tiện láng đĩa là thiết bị phục hồi bề mặt của đĩa phanh sau khi đã sử dụng trên xe. Có 2 loại máy vớt đĩa. Một là tiện láng trực tiếp trên xe, hai là tháo rời đĩa.

Thông thường loại máy vớt láng đĩa trên xe sẽ nhanh hơn vì không cần tháo đĩa. Nhưng bạn phải lưu ý loại này. Nếu ổ bi có độ rơ thì chất lượng bề mặt sau khi tiện sẽ không chính xác.

Loại thứ hai là máy láng đĩa tháo rời. Loại này sẽ phải tháo đĩa ra, nhưng ưu điểm loại này sẽ không bị ảnh hưởng bởi ổ bi. Đảm bảo được bề mặt đĩa sau tiện sẽ chính xác. Khi thắng sẽ ăn và cảm giác thắng tốt.

Call Now Button